Dziękuję Ci za zaufanie!

 

Klikając w poniższy link pobierzesz zestaw 7 list kontrolnych, który pomoże Ci w codziennej pracy na budowie. Korzystając z zawartych tam wskazówek masz możliwość ograniczenia i wyeliminowania kosztownych błędów Twoich podwykonawców.

Niestety, jako inżynierowie budowy musimy nad wszystkim sprawować pieczę. Nawet jeżeli współpracujemy z  fachowcami i wyspecjalizowanymi firmami, to podwykonawcom często zdarzają się błędy. Teoretycznie, to oni ponoszą za nie odpowiedzialność, ale znacznie lepsza jest profilaktyka od „leczenia”. Niewychwycone odpowiednio wcześnie błędy prowadzą do opóźnień, wypadków, sporów i dodatkowych kosztów…

Zestaw list kontrolnych składa się z 7 plików PDF oraz 7 plików Excel. 

Możesz dowolnie rozbudowywać przygotowane przeze mnie listy i dopasować je do Twoich potrzeb.